Priprave na maturo

Priprave na maturo iz angleščine

Gimnazijke, gimnazijci, dijaki in dijakinje strokovnih srednjih šol, za vas smo pripravili preizkušen in uspešen program priprav na splošno in poklicno maturo iz angleškega jezika.

Tečaja ne namenjamo le tistim, ki se na maturo pripravljate prvič, ampak tudi vsem dijakom in dijakinjam, ki si želite izboljšati maturitetno oceno. Ne skrbite, s skupnimi močmi bomo zagotovo dosegli želeni cilj.

Da bomo skupaj dosegli dober rezultat na maturi, je pomembno, da so skupine majhne in tečaj intenziven. Priprave na maturo iz angleškega jezika potekajo v skupinah do največ 6 dijakov, v paru ali individualno. Tečaj poteka enkrat tedensko po tri šolske ure v popoldanskem času z učiteljem, ki vas bo ves čas usmerjal, spodbujal in motiviral.

Število prostih mest v skupinah je omejeno, zato vam priporočamo, da pohitite s prijavo.

POTEK PRIPRAV NA MATURO IZ ANGLEŠKEGA JEZIKA:

1. pregledali in ponovili bomo vse slovnične strukture
2. utrdili in poglobili bomo besedišče z branjem besedil različnih zvrsti
3. vadili bomo slušno razumevanje in govor skozi različne situacije
4. za domačo nalogo bomo pisali eseje, pisma, poročila
5. zvadili bomo teme za ustni del mature
6. predelali bomo predpisano knjižno gradivo

Domače naloge: pri pouku boste dobili navodila in primere za pisanje različnih pisnih zvrsti. Svoje pisne izdelke boste učitelju poslali po elektronski pošti in jih popravljene dobili nazaj na naslednjem srečanju. Za uspeh na maturi je domače delo ključnega pomena, saj je to najboljši način za odpravljanje napak, izboljševaneje tehnike pisanja in tudi širjenje besedišča.

Kratek povzetek

Jezik: angleščina
Vrsta izobraževanja: individualno ali skupinsko
Število ur: po dogovoru
Velikost skupine: vsaj 1 učenec
Termin: po dogovoru
Lokacija: Učilnica na Brilejevi 6, Ljubljana – Šiška
Začetek: po dogovoru
Cena na šolsko uro (individualno): 16,00 €

Angleška zastava

Na področju angleščine nudimo tudi